Тренинг група за личен опит

Практическият опит в група за личен опит, общуване и себепознание са задължителна форма на обучение за психотерапевти, според стандартите на Европейската Асоциация по Психотерапия (ЕАП) и важна част от обучението за  помагащите професии – психолози, психиатри, социални работници. ПИСЕЛ провежда групи за личен опит по уникална методика (SCIT) на Института за изучаване на човека “Антропос”, Гърция,…