Психотерапевтичен институт за социална екология на личността

Autonomy for and through interdependence

George Vassiliou

Мисия и дейности

ПИСЕЛ има мисия да подкрепя развитието на личността, семействата и групите, като им помага да преминават през кризите, които съпътстват жизнения цикъл.

ПИСЕЛ развива изследователска, обучителна, консултативна, превантивна и психотерапевтична дейност и работи с организации, семейсва, групи и индивиди.

Новини и събития

 • Честване на юбилейната 60 годишнина на Атинския институт „Антропос“

  На 25 и 26 ноември в Атина се състоя честване на юбилейната 60 годишнина на Атинския институт „Антропос“. Институтът, поставил – не случайно, като свое лого, лампата на Диоген и думите: Търся Човека! Институтът, пренесъл системния подход към човека и човешките отношения и базираната на този подход фамилна психотерапия, от САЩ – в Европа. Подготвил…

 • Празник на психотерапията. 30 години БАП (Българска асоциация по психотерапия)

 • “Терапевтични метафори за лично и професионално развитие” с д-р Консуело Касула

  Какво е общото между един влак, нар и мъдрец на върха на планината? Всеки един от тези образи може да бъде основа за създаване на трансформираща и вдъхновяваща метафора, която да се използва в терапевтичния процес. Изминалия уикенд голяма група от ПИСЕЛ участва на семинара “Терапевтични метафори за лично и професионално развитие” с д-р Консуело…

 • Практически семинар на Рафаел Перез

  На 28-29 октомври в София, се проведе практически семинар “Груповият процес. Способността му от него да извират прозрения и мъдрост” с водещ Рафаел Перез, директор на Европейската школа по класическа психодрама в Мексико, автор на две книги и многобройни статии върху активните методи, треньор и супервизор по социални науки, психодрама, социометрия, социодрама, Плейбек театър и…

 • 13-та Конференция на Камарата на обучителните институти на Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA-TIC)

  Изминалият уикенд в Атина беше изпълнен с вдъхновение и обмен на идеи на 13-тата Конференция на Камарата на обучителните институти на Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA-TIC). Под мотото “Да насърчаваме свързаност в един фрагментиран свят”, тази среща акцентира на мисията да подпомагаме не само клиентите в нашите кабинети, а и да стимулираме по-конструктивни процеси…

 • Обучение „Арт терапия и фамилна терапия и консултиране“ стартира през октомври

  Работа с деца, групи и семейства Базисно ниво (130 часа) Обучението се провежда като тренинг процес в малки групи на базата на психотерапевтични методи с акцент върху емоционалната компетентност на обучаемите. Подходящо е за специалисти и студенти от помагащите професии (психолози, социални работници, лекари), специални педагози, трудотерапевти, работещи в домове за деца и възрастни хора,…

 • Седмица на психотерапията „Джордж и Васо Василиу“

  На 30 юни – 2 юли, 2023 се проведе ежегодната „Седмица на психотерапията – Джордж и Васо Василиу“, организирана от ПИСЕЛ и БААТ, с която този път се отбеляза и 60-годишнината на института „Антропос“. Събитието се състоя в Горна Оряховица, където работиха заедно над 60 участника – психотерапевти, психолози, консултанти, педагози, социални работници, преподаватели във…

 • СЕДМИЦА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА „ДЖОРДЖ И ВАСО ВАСИЛИУ” 2023 – програма СЕДМИЦА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА „ДЖОРДЖ И ВАСО ВАСИЛИУ” 2023 Горна Оряховица, 30 юни – 2 юли 2023г. ПОСТМОДЕРНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ: НАКЪДЕ? Несигурност и критерии за избор в съвременносттаЖивеем в бурни времена, разклащащи УСТОИ – как все пак УСТОЯВАМЕ на несигурността и тревожността, с които са пропити? ПРОГРАМА30.6.,…

 • Седмица на психотерапията

  СЕДМИЦА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА „ДЖОРДЖ И ВАСО ВАСИЛИУ” 2023Велико Търново и Горна Оряховица, 30 юни – 2 юли 2023г. Съхранете тези дати за традиционната ежегодна “Седмица на психотерапията “,организирана съвместно от ПИСЕЛ и БААТ. Тази година за първи път Седмицата се провежда в района на Велико Търново,като се спряхме на зала в Горна Оряховица – на…

 • Обучение

  Подходящо е за специалисти и студенти от помагащите професии: психолози, социални работници, лекари, специални педагози, художници, трудотерапевти, работещи в домове за деца и възрастни хора, в ЦНСТ, ЦСРИ, обществени възпитатели, педагогически съветници, инспектори ДПС, ресурсни учители.(След базисно ниво се продължава при желание в следващите нива за придобиване на квалификация за консултант и психотерапевт). Модули Първи…