Нов прием за учебната година 2013/2014

Системна консултация чрез психотерапевтични методи Последвайте линка, за да видите описание на обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум. Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2013 Как да заявите желанието си за участие в обучителната програма  – Заявка за участие Начало на програмата: септември/октомври 2013 Максимален брой участници – 15 човека. Регистрацията приключва при…