Нов прием за учебната година 2013/2014

Системна консултация чрез психотерапевтични методи

Последвайте линка, за да видите описание на обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум.

Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2013

Как да заявите желанието си за участие в обучителната програма  – Заявка за участие

Начало на програмата: септември/октомври 2013

Максимален брой участници – 15 човека. Регистрацията приключва при запълване на бройката.

Продължителност на обучението: 2.5 години

Редовна форма на обучение: един уикенд месечно (събота и неделя).

Задочна форма на обучение: 4-5 интензивни обучителни семинара годишно по 4-5 дни.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Цар Самуил”

Сертификат и правоспособност – след покриване на изискванията на програмата обучаемите получават сертификат и могат самостоятелно да практикуват психо-социално консултиране в рамките на професионална неклинична практика на социален работник, педагог, лекар и т.н. Желаещите могат да продължат обучението си за покриване на изискванията за професия психотерапевт. ПИСЕЛ реализира програмата си „Системна консултация чрез психотерапевтични методи” в София, Стара Загора, Бургас и Варна.

За допълнителна информация: Валентина Маринова – 0896 753837 и pisep.institute@gmail.com