Снимки и коментари от Седмицата на психотерапията 2012

Седмицата на психотерапията в Бургас 2012 събра 31 участници от различни градове в страната, с разнообразен опит и интереси.

Тук са само част от коментарите и снимките, които запечатаха някои от най-вълнуващите моменти от това професионално събитие, посветено най-вече на стремежа ни да бъдем добри в работата си и да умеем да прилагаме новаторски подход към нейните предизвикателства.

Участник от Бургас: “Седмицата на психотерапията ми харесва, защото съчетава себеразвитие, нова информация и получаване на професионален опит и компетентност”.

Участник от Бургас: “Разбрах, че хората имат потребност да говорят, да споделят, да бъдат изслушани, посъветвани, подкрепени…. Може би вече няма да пропускам това, че освен в семейство и род, човекът живее и в общество и проблемите на личността могат да се разглеждат както в контекста на семейството, така и в по-широк план – развитието на социалните процеси в обществото.