Изложба на детски рисунки

Изложба на детски рисунки по проект „Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в условия на крайна бедност” 20 юни 2013, Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община, кв. “Красна поляна”, ул. “Ришки проход”.

Покана за изложба

П О К А Н А Изложба на детски рисунки по проект „Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в условия на крайна бедност” Детството не е бедно или богато, чисто или мръсно, имащо и нямащо. Детството е да можеш да си играеш с това, което възрастните смятат за непотребно, да играеш…