Информационен бюлетин януари 2013

Предлагаме ви първият брой на електронния бюлетин на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността за 2013. В него ще намерите информация за планираните дейности на института за месец януари. 

С пожелания за успешни дни и добро настроение!

Екипът на ПИСЕЛ