Развитието на децата

Ако срещате някое от следните затруднения в отглеждането и възпитанието на децата, можете да се свържете с нас:

 • Разминавания на родителите по отношение на изискванията към децата, дисциплината и поведението
 • Адекватно ли е родителското ви поведение към тийнейджърите
 • Проблеми с училищната успеваемост
 • Тревожност и страхове на децата
 • Стеснителност и липса на самочувствие
 • Нощни напикавания
 • Хранителни проблеми
 • Употреба на алкохол и наркотици
 • Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието
 • Заекване
 • Агресивност на едно от децата към другото дете в семейството