Проблеми с отношенията в двойката

Ако срещате някое от следните затруднения в общуването и отношенията между партньорите в двойката, можете да се свържете с нас:

 • задълбочаваща се емоционална дистанция и отчуждение;
 • липса на интимно общуване и споделяне;
 • трудности и разминавания при вземане на общи решения;
 • постоянна пасивност от единия партньор;
 • липса на диалог по текущи и важни проблеми;
 • непрекъснато противопоставяне и скандали;
 • сексуални проблеми и различия по отношение на сексуалните отношения;
 • изневери;
 • злоупотреба с алкохол;
 • физическа или вербална агресия;
 • вземане на решение за развод;
 • след развода;
 • депресии, фобии, невротични проблеми на партньора.