Терапия и консултиране

Екипът на ПИСЕЛ се състои от дипломирани психотерапевти, членове на Българската асоциация по психотерапия и част от Националния регистър на психотерапевтите в Р България. Нашият опит е дългогодишен и разнообразен, свързан както с консултативната, така и с терапевтичната и превантивна област от сферата на психичното здраве.

Създали сме специализиран сайт семейна екология, на който можете да получите информация за нашата терапевтична дейност, както и за начина, по който да си запишете час за консултация.

Обединили сме пет големи области в психотерапевтичната ни практика: