Практически семинари BODY WORK

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА организира практически семинари BODY WORK 20 минути на ден за подобряване на физическа  форма и намаляване на дистреса За практикуващи и обучаващи се в помагащите професии – психотерапевти, психолози, социални работници, лекари, учители. Съвременният начин на живот,  изпълнен с голям обем противоречива информация, необходимост непрекъснато да правим промени,…