Снимки от семинара на Федон Калотеракис в София, 1-2.02.2014

Семинарът на тема “Работа с групи и семейства в терапевтични общности. Философия и принципи” се проведе на 1-2 февруари 2014 в София. В него взеха участие 40 професионалисти от сферата на зависимостите от София и страната. С благодарност към водещия Федон Калотеракис за вдъхновяващия семинар. Автор на снимките: Диана Гърланова-Славкова

Работа с групи и семейства в терапевтичните общности. Философия и практика

Учебен курс (120 часа) Групова динамика при социални групи и общности Съвременното българско общество се нуждае  от познания и умения да се взаимодейства екипно, да се търси сътрудничество, да се вземат общи решения. След дълги години насилствен колективизъм и патологични социални доктрини груповите процеси на всички нива за затормозени. Липсват диагностични и обяснителни модели  за…