Сензитивни групи за разрешаване на конфликти

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността организира сензитивни групи за разрешаване на конфликти за широк кръг от образователни, социални, медицински, общински, държавни и частни организации. Сензитивните групи като метод за групова работа е широко използван в различни институции по целия свят. Целта е да помогне на участниците да валидизират и конструктивно да се конфронтират…