Европейска школа за класическа психодрама

ВТОРА ПОКАНА Все още има свободни места и можете да се включите за участие в семинара. Краен срок за записване: 10 ноември. Такса-участие 95 лв.  Европейска школа за класическа психодрама, Мексико (EEPCM) и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) организират практически семинар Играй и погледни към себе си, за да съзреш сцената: група–семейство…