Седмица на психотерапията “Джордж и Васо Василиу” 2019

Седмица на психотерапията „Джордж и Васо Василиу” 2019 От 29 август до 1 септември, град Бургас Място на провеждане – залата на Холистичен център “Магнолия”, ул. Цар Петър 17 (на 10-на метра от община Бургас). Програма на Седмицата на психотерапията и резюмета на уъркшопите ТУК Участниците в Седмицата на психотерапията ще получат удостоверение за участие….

Изкуството да се живее заедно. Консултиране и терапия на двойки в рамките на системен подход.

Още с раждането си, човек се оказва част от сложна система от роднински връзки и отношения, които са уникални поради своята неотменност. Никой не може да престане да бъде майка, баща, сестра, брат, син или дъщеря, може да се променя само качеството на отношенията и тяхната интензивност. Единствено партньорските отношения изглеждат като нещо, което човек…

Фамилно и брачно консултиране – обучителна програма 2018

Последвайте линка, за да видите описание на обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум. Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2018 Кандидатстването за участие във Въвеждащото ниво на обучителната програма става с попълване на заявка за участие и изпращането й на ел. поща pisep.institute@gmail.com Начало на програмата: октомври 2018 Максимален брой участници: 15 човека….

Психологично консултиране с методите на арт-терапията и фамилната терапия

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността и Българска асоциация по арт-терапия стартират съвместна програма Психологично консултиране с методите на арт-терапията и фамилната терапия на 25 февруари 2018 Цел Целта на учебната програма е обучаемите да получат необходимия минимум от теоретична и практическа подготовка за системно консултиране по въпросите на брака, семействата и децата чрез …

Интервенции при насилие в семейството

Семинар от поредицата “Въведение в системното мислене” За специалисти от сферата образованието, здравеопазването, социалните услуги и институциите работещи с деца в риск (Центрове за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Комплекси за услуги за деца и семейства, Центрове за приемна грижа, КЦ, МКБППМН, ОЗД, педагогически съветници и…

Програма на Седмицата на психотерапията 2017

От 31 август до 3 септември 2017, в град Бургас, Експозиционен център Флора в Морската градина Пълна информация за Седмицата на психотерапията Джордж и Васо Василиу 2017 можете да намерите ТУК. Описание на уъркшопите и представяне на водещите Четвъртък, 31 август 16.00 – 16.30 Регистрация на участниците 16.30 – 17.30  Групов процес  и групова динамика…

Седмица на психотерапията “Джордж и Васо Василиу” 2017

Първо съобщение За 9-та поредна година Психотерапевтичен институт по социална екология на личността провежда Седмица на психотерапията “Джордж и Васо Василиу” на тема “Методи и техники от психотерапията в психологичната и социалната работа” Дата на провеждане: 31 август – 3 септември 2017 в град Бургас (мястото на провеждане ще бъде уточнено допълнително) За кого: За…

Фамилно и брачно консултиране – обучителна програма 2016

Обучителна програма Фамилно и брачно консултиране  Последвайте линка, за да видите описание на обучителната програма – етапи на обучението, екип, хорариум. Краен срок за кандидатстване: 5 септември 2016 Кандидастването за участие във Въвеждащото ниво на обучителната програма става с попълване на Заявка за участие и изпращането й на ел. поща pisep.institute@gmail.com  Начало на програмата: 18…

Въвеждащо ниво от програмата по Фамилно и брачно консултиране, град Велико Търново

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността организира Въвеждащо ниво от програмата по Фамилно и брачно консултиране за град Велико Търново. Поредният семинар от Въвеждащото ниво ще се проведе на 23 и 24 април 2016, град Велико Търново. Краен срок за записване: 20 април 2016 Водещи: Румен Георгиев и екип на ПИСЕЛ Подробна информация можете…

Въвеждащо ниво от програмата по Фамилно и брачно консултиране, град Велико Търново

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността организира Въвеждащо ниво от програмата по Фамилно и брачно консултиране за град Велико Търново. Първият семинар от Въвеждащото ниво ще се проведе на 20 и 21 февруари 2016, град Велико Търново. Краен срок за записване: 10 февруари 2016 Водещи: Румен Георгиев и екип на ПИСЕЛ Подробна информация можете…