Превантивни програми насочени към семейството, принципи на превенцията

Какви са основните принципи определящи ефективността на превантивните програми ? Защо е важно да има превантивни програми насочени към семейство? Какви са характеристиките на превантивните програми насочени към семейството? Семинарът е насочен към професионалисти – психолози, социални работници, училищни психолози и др. Водещ: Красимир Иванов – семеен консултант, специалист по зависимости Място на провеждане: София,…