7 успешни начина за общуване и възпитание на децата

Дискусиите  са  предназначени за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ, осиновители и бъдещи осиновители, приемни семейства и бъдещи приемни семейства. Полезен е и за педагози, психолози, социални работници, учители, както и за студенти от съответните специалности. Времетраене – Състои се от  седем поредни интерактивни дискусии от по 180 мин. два пъти месечно. Съдържание – Ще бъде представена…