Работа с групи и семейства в терапевтичните общности. Философия и практика

Учебен курс (120 часа) Групова динамика при социални групи и общности Съвременното българско общество се нуждае  от познания и умения да се взаимодейства екипно, да се търси сътрудничество, да се вземат общи решения. След дълги години насилствен колективизъм и патологични социални доктрини груповите процеси на всички нива за затормозени. Липсват диагностични и обяснителни модели  за…