Ролята на семейството при лечение на зависимост към наркотици и алкохол

Формирането на зависимостта както и справянето с нея е процес в който важна роля има семейството. Един от критериите за ефективност на програмите за лечение и психо-социална рехабилитация на зависими е наличието на терапевтични дейности със семейството. Поведението на родителите и близките е от решаващо значение при  развитие на зависимостта и особено за успешното й лечение.

Семинарът е насочен към професионалисти (психолози, социални работници и др.), които работят със зависими, техните  родители и семейства.

Красимир Иванов

Водещ: Красимир Иванов – семеен консултант, специалист по зависимости

Място на провеждане: София, ул. „Цар Самуил”

Дата: 9 ноември 2012 г., петък от 16.00 – 20.00 ч.

Такса-участие: 35.00 лв. (заплаща се на място)

Регистрация:  Изпращане на заявка на e-mail на адрес:  krasio.ivan@gmail.com с текст „Участник”,  напишете името си и телефон за обратна връзка.

Краен срок за регистрация: до 17.00 ч. на 8 ноември 2012 г. Местата са ограничени до 12 участника.

За повече информация:

тел: 0885-008 564 Красимир Иванов

e-mail: krasio.ivan@gmail.com

 

Превантивни програми насочени към семейството, принципи на превенцията

  • Какви са основните принципи определящи ефективността на превантивните програми ?
  • Защо е важно да има превантивни програми насочени към семейство?
  • Какви са характеристиките на превантивните програми насочени към семейството?

Семинарът е насочен към професионалисти – психолози, социални работници, училищни психолози и др.

Красимир Иванов
Водещ: Красимир Иванов – семеен консултант, специалист по зависимости

Място на провеждане: София, ул. „Цар Самуил” 16

Дата:  14 ноември 2012 г., сряда, от 18 – 21 ч.

Такса-участие: 25.00 лв. (заплаща се на място)

Регистрация:

Изпращане на заявка на e-mail на адрес: krasio.ivan@gmail.com с текст „Участник”,  напишете името си и телефон за обратна връзка.

Краен срок за регистрация: до 17 ч. на 13 ноември 2012 г. Местата са ограничени до 12 участника.

За повече информация тел. 0885-008 564 и e-mail: krasio.ivan@gmail.com Красимир Иванов