Покана за изложба

П О К А Н А

Изложба на детски рисунки по проект 
„Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в 
условия на крайна бедност”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAДетството не е бедно или богато, чисто или мръсно, имащо и нямащо. Детството е да можеш да си играеш с това, което възрастните смятат за непотребно, да играеш съсредоточено, задълбочено и отдадено, както се върши най-сериозната работа на света. Детството е, когато дрипите стават чудна премяна и си способен да вдъхнеш живот на мъртвите предмети, да откриваш бисери в праха и съкровища сред кофите за смет.

Мили деца, вие сте нашата връзка с далечното ни детство.

На 20 юни, четвъртък, от 14 ч. в Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община.

Адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” № 2

Екипът на проекта благодари за финансовата подкрепа на Столична община и на директора на Дома – Валентина Рунева.

Проектът се изпълнява от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността http://pisep.org/

sofia_gerb      logo_sofia2019

7 успешни начина за общуване и възпитание на децата

Дискусиите  са  предназначени за РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ, осиновители и бъдещи осиновители, приемни семейства и бъдещи приемни семейства. Полезен е и за педагози, психолози, социални работници, учители, както и за студенти от съответните специалности.

Времетраене – Състои се от  седем поредни интерактивни дискусии от по 180 мин. два пъти месечно.

Съдържание – Ще бъде представена концепцията на д-р Хаим Гинът за успешните начини на общуване и възпитание на децата в съчетание с разяснения на водещия на дискусиите за  екосистемен подход при разбирането на динамиката в семейството.Участниците ще имат възможност да чуят основни насоки ползвани в практиката на д-р Гинът и на водещия  при подкрепа на деца и семейства.

Методи – Дискусионна форма с образователна презентация и възможност за включване в интерактивни дейности и обмен на информация с водещия и участниците.

Водещ на дискусиите – Иван Павлов: психолог, системен фамилен консултант

Дата на IV дискусия: ”Чувството за отговорност: „Или как да предаваме ценности, а не да изискваме подчинение – 08.02.2013

Място на провеждане ул. ”Цар Самуил” № 16 ет. 2 Времетраене: 18.00 -21.00                            Внасяне на таксата ще се проведе на 08.02.2013 от 17.30 на същия адрес                                       Срок за записване 07. 02. 2013 на e-mail:igpavlov@abv.bg и телефон 0889274114

Такса за участие                                                                                                          Индивидуално: 15 лв. Семейство: 25 лв. Институция: 35 лв.