Покана за изложба

П О К А Н А Изложба на детски рисунки по проект „Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в условия на крайна бедност” Детството не е бедно или богато, чисто или мръсно, имащо и нямащо. Детството е да можеш да си играеш с това, което възрастните смятат за непотребно, да играеш…

Етапи в развитието на момчетата при изграждане на мъжката идентичност

Момчетата не порастват безпроблемно и гладко. Изследванията през последните години разкриват все повече и повече неща за истинската природа на момчетата, които потвърждават чувството на родителите, че те са различни. Знанията за етапите в развитието на момчетата ни помагат как да ценим тяхната мъжественост – в каквато и форма да се проявява тя. Семинарът е…