Изложба на детски рисунки

IMG_6455Изложба на детски рисунки по проект „Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в условия на крайна бедност”

20 юни 2013, Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община, кв. “Красна поляна”, ул. “Ришки проход”.