Трудности и кризи в живота на семейството

Ако срещате затруднения в отношенията с родителите на партньора си, можете да се свържете с нас:

 • прекалена близост;
 • натрапваща се намеса;
 • конфликти;
 • междупоколенчески различия по отношение на възпитание и дисциплина на децата.

Или при други ситуации:

 • отношения между партньорите и към децата при втори брак;
 • соматична или псичина болест на единия от партньорите;
 • междукултурни различия с партньор с различна националност, етнос, религия;
 • отсъстващ партньор, работещ в чужбина;
 • приемни родители;
 • осиновени деца;
 • отглеждане на дете от сам родител;
 • смърт в семейството.