Минали семинари

Семинар на д-р Спиро Вервейотис и Йоана Мичопулу в София

През 2011 два пъти гост-преподаватели на ПИСЕЛ бяха д-р Спиро Вервейотис и Йоана Мичопулу. Темите на семинарите бяха: “Позицията на терапевта в системната фамилна терапия” и “Терапевтична връзка, власт, свързаност, емпатичност и емоции в терапевтичната работа”. Участие в семинара взеха членове на ПИСЕЛ и обучаеми от дългосрочните програми на Института, с минимум 2 годишен тренинг по фамилна терапия.

Участниците в семинара

Шеста среща на треньорите към Камарата на тренинг институтите по фамилна терапия в Брюксел

Темата на Шестата среща на тренинг инстутите по фамилна терапия беше “Умения за ефективен тренинг, терапия и изследвания”.

От Психо-социален институт за семейството (подструктура на ПИСЕЛ) участваха Женя Георгиева, Румен Георгиев и Елена Кръстева. Те реализира уъркшоп “Силата на арт-терапевтичните техники при работа с двойки. Възможности за техните приложения в тренинга. Най-често срещани маханизми на взоимодействие, които се разкриват при работа в пост-комунистически социален контекст”.

Семинар на Марисол Фигуера Буза, Рафаел Перез и Алма Летисия Зарза в София 

Екипът на обучителите заедно с екипа на ПИСЕЛ

На 9 и 10 октомври 2010 се проведе семинар на тема “Психодрама с двойки и семейства”. В семинара взеха участие близо 70 професионалисти от цялата страна. Водещите Марисол Фигуера Буза, Рафаел Перез и Алма Летисия Зарза съпроводиха групата в един изключително труден процес на съчетаване и докосване до личните истории на участниците, обществения контекст и най-близката ни история като народ, както и бъдещето ни като перспектива, която изграждаме сами днес, но също и силно повлияни от събитията вчера.

Семинар на д-р Нога Набаро в София

На 10 и 11 юли 2010 се проведе семинар на тема „ФОКУСИРАНА ВЪРХУ ПРОМЯНА” ТЕРАПИЯ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ.
Д-р Нога Набаро е пряка ученичка на един от пионерите на фамилната терапия, неподражаемия създател на символно-преживелищния подход Карл Уитекър и по-късно негов ко-терапевт, работила заедно с Маурицио Андолфи, днес д-р Нога Набаро е директор на Израелския институт за системни изследвания, автор на концепцията за системния инсайт и ключова фигура в Камарата на Тренинг-институтите на Европейската асоциация по фамилна терапия.

Семинар на д-р Джефри К. Зайг в София

д-р Джефри Зайг с членовете на ПИСЕЛ

На 19 и 20 март 2010 по покана на ПИСЕЛ и неговата подструктура „Милтон Х.Ериксън” Институт за София, България, Джефри Зайг проведе в София двудневен практически семинар на тема: „ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ”. Д-р Зайг е един от последните ученици на Милтон Ериксън и е бил в регулярно обучение при него в продължение на повече от шест години. В последната от тях, с подкрепата на Д-р Ериксън, той подготовя и се явява архитектът на най-обединяващата тенденция в света на психотерапията – конференциите “Еволюция на психотерапията”, провеждащи се от него на всеки 5 години. Още на първата от тях, състояла се във Финикс, Аризона, отбелязваща 100 годишнината на психотерапията, д-р Зайг успява да привлече над 7000 психотерапевти от целия свят, преодолявайки състезателността между многообразните психотерапевтични школи и давайки среща (за немалко от тях – за първи път в дългогодишния им живот) на лидерите на тези школи – при това в пространство, създадено от него, на диалог и синтез на идеи. Д-р Зайг е създател и на конференциите по Краткосрочна терапия, също така е организаторът и на международните Конгреси върху Ериксонианските подходи в хипнозата и психотерапията. Зайг е редактор, ко-редактор и автор на седемнадесет книги и пет монографии върху Ериксонианска психотерапия, хипноза, краткосрочна терапия и еклектична психотерапия. Има частна практика като клиничен психолог и консултант и е президент на психиатричното издателство Zaig, Tucker & Company във Финикс.

Пета среща на треньорите към Камарата на тренинг институтите по фамилна терапия в Краков

Женя Георгиева и Румен Георгиев взеха участие като представители на тренинг-института към ПИСЕЛ в състоялата се от 2-ри до 4-ти октомври 2009 г. в Краков, Полша 5-та среща на треньорите, организирана от Камарата на тренинг-институтите TRAINING INSTITUTES CHAMBER (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия.Срещата бе посветена на темата „Проблеми на тренинга по фамилна терапия в един непредвидим свят”. Участваха около 60 представители на европейски тренинг-институти по фамилна терапия.
Срещата бе изключителна пълноценна, до голяма степен във връзка с поемането от страна на гръцкия институт „Антропос” на формирането на процеса между самите участници с помощта на системни методи, което вече е традиция за регулярните срещи на (TIC). В съдържателен план, тя започна с прожекцията на интервю, проведено от италианския ни колега Рудолфо де Бернарт с известния социолог Зигмунд Бауман от университета в Лидз, носител на Европейската Награда „Амалфи” за социология, 1992 г., както и на Наградата „Теодор Адорно” за 1998 г. Интервюто, озаглавено „Течната модерност” (Liquid modernity) подаде по един  много жив начин виждането на Бауман за новата култура, която се заражда, и кризата, в която тя потапя професиите, работещи с хора, вкл. психотерапията. То беше подкрепено и от статистически данни относно все по-нарастващия брой семейства, състоящи се от 1 член и които стават на практика преобладаващата форма в Европа! Като професионалисти, имащи същностно разбиране за значението на процесите в по-широката система, европейските треньори по фамилна терапия се вгледаха много внимателно в това, което подават на обучаващите се при тях млади хора, на които предстои да работят в коренно различни условия. В това, какво от него има да отпадне. Напр. ако някога на оставането на порасналото „дете” в дома на семейството по произход над определена възраст, се гледаше като на препятствие за отделянето му от това семейство, задържащо развитието му, то днес има да се отчете, че за младия човек, имащ да се справя с непредвидими, непрекъснато променящи се реалности в „течния” свят на пост-модерното общество, живеенето до по-късна възраст в дома на родителите може да се явява потребност, създаваща поне една сигурна опора. Така, стимулирането на отделяне на младия човек на собствена територия, от страна на фамилния терапевт, по предишните възрастови критерии, може да се яви неадекватно на потребностите. Направено в „служене” по инерция на остаряващи отправни рамки, то представлява, ако използваме непреходния израз на Милтон Ериксън, слагане на живия човек, на живия процес „на прокрустовото ложе” на теорията. От изключителна важност е да отсеем кои са именно непреходните ориентири за човешкото взаимодействие, с които разполага системната парадигма. Кои ценности и модели от традиционното общество са контра-продуктивни, когато се придържаме към тях днес и кои имаме да вземем със себе си в модерния и в пост-модерния свят. Конкретизацията на обмена по тези въпроси се осъществи чрез 19 –те уъркшопа /включени в програмата след строга предварителна селекция/, включително българският уъркшоп: „Какво да правим когато по-широкият социален контекст се придържа към илюзията за контрол? Системни, психодрама и процес-ориентирани техники, прегръщащи непредвидимостта”.

Семинар на Даниел Минучин в София

Даниел Минучин

На 1 и 2 ноември 2008 се проведе семинар на Даниел Минучин на тема “Йерархия и власт в семейството и в терапевтичния процес”. Даниел Минучин е фамилен и брачен психотерапевт от “Минучин център”, Ню Йорк, САЩ. Семинарът на Даниел Минучин е част от тренинг програмата на ПИСЕЛ по фамилна психотерапия, одобрена от Камарата на Тренинг иснститутите (TIC) към Европейската асоциация по фамилна психотерапия (EFTA). В него взеха участие 70 професиналисти от София и страната – Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Русе и др. Участници имаха възможност задълбочено да навлязат в механизмите за провокиране на променя на структурния подход във фамилната терапия. Семинарът на Даниел Минучин беше съпроводен с видео материали от фамилни сесии на Салвадор Минучин, Даниел Минучин, Джордж Саймън и др. членове на екипа на “Минучин център”.

Семинар на д-р Салвадор Минучин в Атина

Женя Георгиева и Румен Георгиев с д-р Салвадор Минучин

През месец септември 2007 г. членове на екипа на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността взеха участие в едно от големите събития в областта на психотерапията през тази година. На 14 и 15 септември в Атина се проведе семинар на професор д-р Салвадор Минучин, част от поредица семинари в памет на д-р Джордж и Васо Василиу, основатели на Атинския институт за човека. Бяха показани видео материали на сесии на С. Минучин две, от които с гръцки семейства, проведени непосредствено преди семинара. На семинара присъстваха около 600 професионалисти и студенти от помагащите професии.
Усещането да си близо до професор Минучин, да имаш възможността лично да му зададеш въпрос, да получиш отговор не само на него, но и на много други свои въпроси е неповторимо. То е близко до усещането, което човек има, когато открие смисъла за себе си в тази професия и безбройните възможности за удовлетворение, които тя съдържа в себе си.

Пета Световна конференция “Еволюция в психотерапията”

От 6 до 11 декември 2005 г. в Анахайм, Калифорния, САЩ, се проведе Пета Световна Конференция по Психотерапия “Еволюция в психотерапията”. Конференцията беше организирана от Фондация “Милтън Ериксон”, Аризона, САЩ. Психотерапевтичен Институт по Социална Екология на Личността, като представител на Милтън Ериксон Институтите за България имаше възможност да участва с двама свои представители – Румен Георгиев и Валентина Маринова. Петата конференция беше посветена на тези, които са дали основен принос за развитието на психотерапията като професия. Това са нашите учители и пионерите в областта, които вече за съжаление не са сред нас: Бруно Бетелхайм, М. Боуен, Виктор Франкъл, Сингър Каплан, Роло Мей, Мара Селвини Палацоли, Мириам Полстър, Карл Роджърс, Вирджиния Сатир, Карл Уитъкър. На конференцията присъстваха 8000 души от всички континенти. Румен Георгиев и Валентина Маринова посетиха общо над 25 уъркшопа и клинични демонстрации, сред които тези на Кло Маданес, Салвадор Минучин, Робърт Дилтс, Джефри Зайг, Ърнест Роси, Майкъл Уайт, Ървин Ялом и много други. Изказваме благодарност на фондация “Милтън Ериксън”, САЩ и лично на Джефри Зайг, за подкрепата.

Кло Маданес
Майкъл Уайт и Румен Георгиев
Джефри Зайг и Ървин Ялом