За института

Основателите на института Румен Георгиев и Женя Георгиева

Легитимност
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) е създаден през 1994 год. като сдружение на професионалисти в областта на социално- поведенческите науки с международно призната квалификация по психотерапия и е регистриран съгласно българските закони като неправителствена, професионална организация. ПИСЕЛ е член на международни асоциации и има правомощие да сертифицира обучени професионалисти в тази област.

Методология

д-р Джордж Василиу

ПИСЕЛ се основава на съвременните достижения на системния подход (Едгар Аеурсуолд, Пол Вацлавик, Джордж Василиу), в рамките на който се използуват различни методи и техники от психодрама, арт терапия, психоаналитична психотерапия, Ериксонова хипноза, процесно ориентирана терапия и други психотерапевтични школи.

ПИСЕЛ не е ригидна структура и повече може да се разглежда като процес на взаимодействие на професионалисти, които се стремят да осъществят целите си, основавайки се на организационна, научна и финансова автономност.

Подструктури на ПИСЕЛ
Психосоциален институт за семейството е подструктурата на ПИСЕЛ и е Тренинг институт от Камарата на тренинг институтите по фамилна терапия към Европейската Асоциация по фамилна психотерапия.

д-р Милтън Ериксън

М. Х. Ериксон институт – София също е подструктура на ПИСЕЛ и е част от световната мрежа на М. Х. Ериксоновите институти като има американски лиценз да представя името и идеите, както и да прилага и обучава в методите на М. Х. Ериксон.

ПИСЕЛ развива изследователска, обучителна, консултативна, превантивна и психотерапевтична дейност и работи с организации, семейсва, групи и индивиди.

Основателите на ПИСЕЛ Румен Георгиев и Женя Георгиева са преминали психоаналитичен тренинг при Джордж Кейман (САЩ), тренинг по арт терапия при Даяна Уолър (Великобритания), психодрама при Йорг Бурмейстер и Бернхард Ахтенберг (Германия), Ериксонова хипнотерапия при Джефри Зайк и Ернст Роси (САЩ), ориентирана към процеса Юнгианска психотерапия при Арнолд Миндел, Джон Джаксън (САЩ) и Александра Василиу (Гърция) , но най-вече са свързани със системно диалектичния подход към израстването на човека, семействата и групите, разработвани от Атинския институт за изучаване на човека “Антропос” от Джордж и Васо Василиу.

Международен борд
Ани Василиу, Джефри Зайг, Даяна Уолър, Александра Василиу, Петрос Полихронис, Мариане Тоблер, Йорг Бурмейстер