Приложение на системен подход при работа с деца в риск и техните семейства

Интензивен тренинг • Участници – Тренингът е предназначен за педагози,психолози, социални работници ,както и за студенти от съответните специалности. • Времетраене – Състои се от 180 мин. интензивен тренинг разделен на две части съчетаващ теория и интерактивно обучително взаимодействие • Съдържание – Ще бъде представена концепцията за  системен подход при директна работа с деца в…