Тренинг група за личен опит

Практическият опит в група за личен опит, общуване и 
себепознание са задължителна форма на обучение за психотерапевти, 
според стандартите на Европейската Асоциация по Психотерапия (ЕАП) 
и важна част от обучението за  помагащите професии – психолози, 
психиатри, социални работници.

ПИСЕЛ провежда групи за личен опит по уникална методика (SCIT) на Института за изучаване на човека “Антропос”, Гърция, базирана на системната методология и използваща техники от психоаналитична ориентирана терапия, психодрама, арт-терапия, процесуална терапия, НЛП – така че участниците имат възможността да усетят как работят тези техники със собствено преживяване.

Телефон за информация и записване за интервю 0896-753837 pisep.institute@gmail.com Валентина Маринова най-късно до 15 септември 2016. Повече информация ТУК.

Групата ще започне работа в началото на октомври 2016. Продължителност 6 месеца, 80 часа.