Три семинара по фамилна психотерапия

През месец май и юни 2018 ще се проведат три семинара от поредицата “Въведение в системното мислене” Салвадор Минучин и структурният подход при работа със семейства Дата: 17 май 2018, четвъртък, от 10 до 16 часа Краен срок за записване: 14 май 2018 Кло Маданес и стратегическият подход при работа със семейства Дата: 31 май…

Интервенции при семейства с дете, което употребява наркотици

Семинар от поредицата “Въведение в системното мислене” За специалисти от сферата образованието, здравеопазването, социалните услуги и институциите работещи с деца в риск (Центрове за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Комплекси за услуги за деца и семейства, Центрове за приемна грижа, КЦ, МКБППМН, ОЗД, педагогически съветници и…