Покана за изложба

П О К А Н А

Изложба на детски рисунки по проект 
„Интеграция и социално включване на деца от ромска общност, живеещи в 
условия на крайна бедност”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAДетството не е бедно или богато, чисто или мръсно, имащо и нямащо. Детството е да можеш да си играеш с това, което възрастните смятат за непотребно, да играеш съсредоточено, задълбочено и отдадено, както се върши най-сериозната работа на света. Детството е, когато дрипите стават чудна премяна и си способен да вдъхнеш живот на мъртвите предмети, да откриваш бисери в праха и съкровища сред кофите за смет.

Мили деца, вие сте нашата връзка с далечното ни детство.

На 20 юни, четвъртък, от 14 ч. в Дом за временно настаняване на бездомни хора към Столична община.

Адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Ришки проход” № 2

Екипът на проекта благодари за финансовата подкрепа на Столична община и на директора на Дома – Валентина Рунева.

Проектът се изпълнява от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността http://pisep.org/

sofia_gerb      logo_sofia2019