Етапи в развитието на момчетата при изграждане на мъжката идентичност

Момчетата не порастват безпроблемно и гладко. Изследванията през последните години разкриват все повече и повече неща за истинската природа на момчетата, които потвърждават чувството на родителите, че те са различни. Знанията за етапите в развитието на момчетата ни помагат как да ценим тяхната мъжественост – в каквато и форма да се проявява тя. Семинарът е…

Ролята на семейството при лечение на зависимост към наркотици и алкохол

Формирането на зависимостта както и справянето с нея е процес в който важна роля има семейството. Един от критериите за ефективност на програмите за лечение и психо-социална рехабилитация на зависими е наличието на терапевтични дейности със семейството. Поведението на родителите и близките е от решаващо значение при  развитие на зависимостта и особено за успешното й…

Превантивни програми насочени към семейството, принципи на превенцията

Какви са основните принципи определящи ефективността на превантивните програми ? Защо е важно да има превантивни програми насочени към семейство? Какви са характеристиките на превантивните програми насочени към семейството? Семинарът е насочен към професионалисти – психолози, социални работници, училищни психолози и др. Водещ: Красимир Иванов – семеен консултант, специалист по зависимости Място на провеждане: София,…