Интервенции при семейства с дете, което употребява наркотици

Семинар от поредицата “Въведение в системното мислене”

За специалисти от сферата образованието, здравеопазването, социалните услуги и институциите работещи с деца в риск (Центрове за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Комплекси за услуги за деца и семейства, Центрове за приемна грижа, КЦ, МКБППМН, ОЗД, педагогически съветници и др.) Семинарът е подходящ и за всички други специалисти работещи с деца и семейства.

Дата на провеждане 24 ноември 2017, петък от 14.30 до 20.30, 
адрес: ул. Княз Борис Първи № 122, етаж 2, град София

Такса участие в семинара: 50 лева (ако таксата се заплаща от организация –70 лева)

Краен срок за записване 20 ноември 2017 на 
pisep.institute@gmail.com

Максимален брой участници – 12. Регистрирането за семинара приключва при запълване на бройката.

Семинарът е конструиран така, че има своята завършеност, но същевременно ще се признава, като част от Въвеждащото ниво на тригодишната тренинг програма на ПИСЕЛ Фамилно и брачно консултиране.

За повече информация и записване pisep.institute@gmail.com и 0896 753837.

Водещ: Валентина Маринова, фамилен психотерапевт, преподавател към Тренинг института по фамилна терапия на ПИСЕЛ, доктор по педагогика. Специалист при работа със семейства на зависими.

Снимки от семинара на Федон Калотеракис в София, 1-2.02.2014

Семинарът на тема “Работа с групи и семейства в терапевтични общности. Философия и принципи” се проведе на 1-2 февруари 2014 в София. В него взеха участие 40 професионалисти от сферата на зависимостите от София и страната. С благодарност към водещия Федон Калотеракис за вдъхновяващия семинар. Автор на снимките: Диана Гърланова-Славкова

Работа с групи и семейства в терапевтичните общности. Философия и практика

Учебен курс (120 часа)

Групова динамика при социални групи и общности

Bulgarian_Protest_against_Oresharski_CabinetСъвременното българско общество се нуждае  от познания и умения да се взаимодейства екипно, да се търси сътрудничество, да се вземат общи решения. След дълги години насилствен колективизъм и патологични социални доктрини груповите процеси на всички нива за затормозени. Липсват диагностични и обяснителни модели  за професионалистите  –  популярните психоаналитични или организационни концепции не са достатъчно приложими в практиката. Възникващите  в психосоциалната  сфера групи за взаимопомощ, терапевтични групи и общности често се провалят. Този курс се стреми да запълни тази празнота и да даде системни концепции за развитие на обществата, групите и организациите.

ПЪРВИ СЕМИНАР (20 часа)

Работа с групи и семейства в терапевтичните общности. Философия и практика.

Федон Калотеракис
Федон Калотеракис

Водещ: Федон Калотеракис, вицепрезидент на КЕТНЕА, неправителствена организация за лечение, превенция и рехабилитация на зависимости). Теолог, психолог, музикант, баща на четири деца, обаятелна и лъчезарна личност с изключително чувство за хумор.

Повече за гръцкия опит в лечението на зависимости, можете да прочетете ТУК.

Дата на провеждане 1 и 2 февруари 2014

Мястото на провеждане ще се уточни допълнително и ще бъде съобщено на регистриралите се участници.

Регистрацията се извършва на емейл pisep.institute@gmail.com до 20.01.2014. За допълнителна информация 0896 753837 Валентина Маринова.

Такса-участие: 80 лв., ако таксата се заплаща от организация – 100 лв. За участници в тренинг програмите на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността и на Българска асоциация по арт-терапия таксата е 70 лв.

Местата са ограничени. Регистрацията ще бъде прекратена при достигане на максималния брой участници.