30 години ПИСЕЛ. “Автономност чрез и във взаимозависимост”

На 10 и 11 февруари се проведе първото от поредицата юбилейни събития на институт ПИСЕЛ. Част от настоящите обучаеми от софийските групи имаха възможност да научат повече за корените на института и първите стъпки на психотерапията в България.

В началото на 70-те години в диспансера на бившата Първа психиатрична университетска клиника д-р Георги Каменов започва да води психотерапевтични групи с пациенти, базирайки се на аналитичния подход.

В тези години, когато господстващата марксиско-ленинска доктрина “громеше вражеската капиталистическа идеология” и определяла психоанализата като ”упадъчно буржоазно учение” д-р Георги Каменов започва открито да отстоява и прилага психотерапевтични идеи и принципи в работата си. Около него се сформира кръг млади психолози, включително Румен и Женя Георгиеви, които се вдъхновяват и продължават усилията за развиването на терапията и груповата работа в България.

Очаквайте скоро повече информация за следващите юбилейни събития и повече за историята на института.