Празник на психотерапията. 30 години БАП (Българска асоциация по психотерапия)