Психодрама семинар на Рафаел Перез, Мексико

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността в сътрудничество с Европейска школа за класическа психодрама, Мексико организира семинар на тема

КРЪГОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЯТА
От магическия преход на усещанията към изразяването и представянето на 
тяхното значение на терапевтичната театрална сцена

Водещ – Рафаел Перез Силва, Мексико, социален работник, психодрама и плей-бек театър терапевт, фамилен терапевт, треньор и супервизор

Програма на семина