Приложение на системен подход при работа с деца в риск и техните семейства

Интензивен тренинг
• Участници – Тренингът е предназначен за педагози,психолози, социални работници ,както и за студенти от съответните специалности.
• Времетраене – Състои се от 180 мин. интензивен тренинг разделен на две части съчетаващ теория и интерактивно обучително взаимодействие
• Съдържание – Ще бъде представена концепцията за  системен подход при директна работа с деца в ситуация на риск и техните семейства. Участниците ще имат възможност да изпробват на практика как работи този подход.
• Методи – Тренингът има практическа насоченост и участниците ще бъдат включени в интерактивни дейности.

Иван Павлов

Водещ: Иван Павлов- психолог, системен фамилен консултант, обучител

Дата на тренинга: 23.11.2012 г.

Място на провеждане ул. “Цар Самуил” № 16
Времетраене:  18.00 -21.00 ч.
Внасяне на таксата ще се проведе на 23.11.12 г. от 17.30 ч. на същия адрес
Срок за записване 22.11.2012 на  e-mail:igpavlov@abv.bg и 0889274114

Индивидуална  такса: 15лв.
За институции такса: 20 лв.