Ролята на семейството при лечение на зависимост към наркотици и алкохол

Формирането на зависимостта както и справянето с нея е процес в който важна роля има семейството. Един от критериите за ефективност на програмите за лечение и психо-социална рехабилитация на зависими е наличието на терапевтични дейности със семейството. Поведението на родителите и близките е от решаващо значение при  развитие на зависимостта и особено за успешното й лечение.

Семинарът е насочен към професионалисти (психолози, социални работници и др.), които работят със зависими, техните  родители и семейства.

Красимир Иванов

Водещ: Красимир Иванов – семеен консултант, специалист по зависимости

Място на провеждане: София, ул. „Цар Самуил”

Дата: 9 ноември 2012 г., петък от 16.00 – 20.00 ч.

Такса-участие: 35.00 лв. (заплаща се на място)

Регистрация:  Изпращане на заявка на e-mail на адрес:  krasio.ivan@gmail.com с текст „Участник”,  напишете името си и телефон за обратна връзка.

Краен срок за регистрация: до 17.00 ч. на 8 ноември 2012 г. Местата са ограничени до 12 участника.

За повече информация:

тел: 0885-008 564 Красимир Иванов

e-mail: krasio.ivan@gmail.com