Стажантска програма

След завършване на обучителната програма “Фамилно и брачно консултиране”, обучаемите имат възможност да участват в 6 месечен стаж.

Целта на стажантската програма е професионалистите да могат да  реализират различни дейности и да тренират приложенията на системния подход в разнообразен контекст. Например:

  • осъществяване на до пет консултации на клиент под супервизия;
  • подготвяне и реализиране на дейности от сферата на превенцията и/или психо-социалната рехабилитация;
  • подготвяне и реализиране на образователни и занимателни дейности за деца, родители, учители и други.