Обучение

Обучителната дейност на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността се състои от две програми за професионалисти:

  • Системна фамилна и брачна консултация с продължителност 2.5 години
  • Фамилна психотерапия, с продължителност 5 години (одобрена от Камарата на Тренинг институтите по фамилна терапия TIC към Европейската асоциация по фамилна терапия EFTA)

Желаещите да участват в семинари по определени теми, които илюстрират приложенията на системния подход в практиката, без да придобиват квалификация за фамилен консултант или психотерапевт, могат да се включат в поредицата “Въведение в системното мислене”. Информация за поредицата може да намерите в рубриката “Семинари”.

Всяка учебна година ПИСЕЛ кани чуждестранни гост-преподаватели, които са изявени практици в различни психотерапевтични модалности: фамилна психотерапия, ерикснониански методи в психотерапията, психодрама и други. Досега гост- преподаватели в ПИСЕЛ са били Даниел Минучин, Джефри Зайг, Нога Набаро, Рафаел Перез, Алма Летисия Зарза, Марисол Боуза, Димитра Котуру, Петрос Полихронис, Анна Василиу, Александра Василиу, Спиро Венвериотис и др. Информацията за тях публикуваме отново в рубриката “Семинари”.

За записване в програмите на ПИСЕЛ използвайте Заявка за участие, а за повече информация посочения телефон и ел. поща.