Седмица на психотерапията 2012

1 – 4 септември 2012
Детски център “Ронкали”, ул.”Ал. Батенберг” №1   В началото на Морската градина на Бургас

Обява Седмица на психотерапията 2012

Taксa участие

Заявка за участие

Психотерапевтични методи в консултирането и социалната работа. Приложение на методи от 5 терапевтични школи с отчитане на специфичното в българския социален контекст

ПРОГРАМА

1 септември, събота

11.30 – 12.30 ч. Регистрация и Откриване

12.30 – 15.30 ч.  Уъркшоп 1: „Терапевт сам на себе си“. Системно съчетаване на психодрама с арт-терапия и други методи.
Ще бъде демонстриран в една сесия, метод,  който се прилага при тренинг-обучението  в Психотерапевтичния институт по социална екология на личността.  Методът съчетава по системен начин психодрама и различни  техники – арт-терапия, Ериксонова хипноза, семейна терапия, психоаналитично ориентирана психотерапия. Участниците ще могат да бъдат „терапевт сам на себе си“. Всеки участник ще работи върху собствения си вътрешен терапевтичен процес  и има възможността да открие нови преживявания, идеи и решения на личен въпрос, без другите участници да знаят какъв точно е той.

16.00 – 19.00 ч. Уъркшоп 2: От дивата надпревара до замазването на конфликта. Танцът на двойката, отразен на листа хартия.
Умеем ли да работим с двойка без да се завличаме от
индивидуалистичен тип обяснения? Има ли техники, които ни подпомагат да
погледнем пряко „танца” на двамата индивиди, фазата от цикличното развитие на партньорското взаимодействие? И да подпомогнем начина, по който се справят със състезателната тенденция, попивана ежедневно от по-широкия контекст? Без да въвличат и ползват децата като „състезателен кон” на единия или другия родител! И знаем ли кога ефектите от последното са най- унищожителни?! Уъркшопът ще ползва семейни и арт-техники.

2 септември, неделя
12.30 – 15.30 ч. Уъркшоп 3: Системният подход в практическата социална работа. Какво го прави толкова ефективен?                  Системният подход предполага различно виждане, оценка и решения, различаващи се  от традиционния – фокусиращ се върху индивидуалните характеристики на проблемната фигура. Ще бъдат илюстрирани ефективни решения на трудни ситуации от практиката на социалната работа.

16.00 – 19.00 ч. Уъркшоп 4: Терапевтични принципи, залегнали във функционирането на групите за взаимопомощ.
Започнаха все повече да се формират т.н. групи за взаимопомощ. Много често те не успяват да функционират – или се разпадат, или се оказва, че са водени от професионалист. Създаването на този тип групи има дълга история и чрез практика и изследвания са изведени основните принципи за ефективно развитие. Решаващо е да познаваме смисъла им – за да се превърнат в дишащи ориентири и да преодолеят и някои специфики на „контакта между равните” в българския контекст.

3 септември, понеделник
12.30 – 15.30 ч. Уъркшоп 5: „Неприятният” клиент”. Как да оползотворим срещата с него за значимо личностно  израстване?
Метод на нео-юнгианската школа на Арнолд Миндел: „процес-терапия”, ни дава тази възможност. Току-виж, точно „неприятният ни клиент” се окаже целувката на принца, способна да събуди у нас една „спяща красавица” – една част на личността ни, освен красива, и полезна, която е била заровена под дълбока възбрана и неоползотворявана до сега. Уъркшопът включва демонстрация на този метод.

16.00 – 19.00 ч. Уъркшоп 6: „Фамилна” терапия и консултиране с индивидуален клиент. Кога терапията ни дава крила?
Ако държим „в джоба си” и чакаме възможност да приложим ефективните и спестяващи време методи на фамилната терапия и консултиране само когато дойде цялото семейство, сме направо обречени! Тъй като живеем в социален контекст, преминал – по естествения принцип на махалото, от крайностен и наложен колективизъм към краен индивидуализъм. Запазил, същевременно, неумението да постигаме диференциация и автономност във взаимоотношенията си. Последното крие отговорите  на повечето проблеми, приемани като „чисто” индивидуални. Клиентите ни най-често не идват заедно с важните фигури от обкръжението си. Идват на индивидуална консултация или терапия. Но и биха идвали много по-често при нас, и по-спокойно, ако знаеха, че вместо да се ровим във всички ъгълчета на душите им, от които очакват да извадим някакви „грознотии”, умеем да се издигнем на нивото на взаимодействието и оттам като птица да съзрем и сграбчим този фокус, който ще е най-хранителен и „за нула време” заменя обездвижеността от многогодишен тежък проблем, буквално с окриленост! Лекотата, с която можем да отговорим на най-насъщните потребности на клиента по прагматичен и разумен начин и да наблюдаваме започващи решаващи промени в нагласата към себе си и поведението му към околните след не повече от две-три сесии, ни дава и на нас чувството, че притежаваме крила. И то е усещане, адекватно на основния принцип на еко-системния подход към човешките проблеми. Наречен в него: „принципът на хеликоптера”.  Илюстрираме го с конкретни случаи от българската практика.

4 септември, вторник
9.00 – 12.00 ч. Уъркшоп 7: Синдромът “вината на оцелелия” и неговите семейни, личностни и обществени измерения (уъркшоп с методите на арт-терапията).                                                                      Синдромът “вината на оцелелия” е познат от средата на миналия век и за първи път е описан в практиката на терапeвти, работели с жертви на Холокоста. По-късно този синдром става разпознаваем в семейната динамика, в случаи, при които се наблюдава злоупотреба спрямо едно от децата, за разлика от другото, или при загуба на едно от децата в семейството. Емоционалните последици за “оцелялото” дете често са опустошителни и с дълбоки отражения в живота му на възрастен човек. През призмата на системния подход можем да стигнем до задълбочено разбиране за това явление и за неговите “превъплъщения” в социалния контекст. Както и да намерим свой личен подход, подпомогнат от методите на арт-терапията, към осъзнаването на измеренията му в съвременния свят.

12.00 – 12.30 Закриване