Седмица на психотерапията 2011

9 – 12 септември 2011
Личност – семейство – общество

ПРОГРАМА

9 септември
11.30 – 12.00 ч. Регистрация и Откриване

12.00 – 14.45 ч. Как да изградим зрели отношения с родителите си когато вече сме възрастни?

15.00 – 18.00 ч. Разминавания между майките и бабите – ефекти върху децата

10 септември
12.00 – 14.45 ч. Разрешаване на конфликти в двойката – в миналото и в съвремеността

15.00 – 18.00 ч. Арт-терапевтични техники при работа с двойка

11 септември
12.00 – 14.45 ч. Психопатология на системата: при семейства, екипи  и общества. Диагностични критерии

15.00 – 18.00 ч. Вътрешни забрани върху части на личността ни и „прожектирането” им върху външни екрани – в семейството и социалния контекст

12 септември
9.00 – 12.00 ч. Негативни черти, които вземаме от родителите си. Защо?

12.00 – 12.30 Закриване