Седмица на психотерапията 2010

БУРГАСКИ ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА
3 – 6 септември 2010
„Личната история и емоции на професионалиста от „помагащите професии“ като диагностичен и терапевтичен ресурс”

ПРОГРАМА

3 септември
16.30 – 17.30 ч. Регистрация
17.30 – 18.00  ч. Откриване
Динамика на връзката между професионалиста и клиента- шанс за взаимно израстване!

18.00 – 21.00 ч. Емоциите на професионалиста– пречка или средство за диагностика и терапевтична интервенция

4 септември
10.00 – 13.00 ч. Личният опит от  собствените семейни модели на професионалиста – неизчерпаема провокация за професионално и личностно развитие

18.00 – 21.00 ч. „Аз и ние” – сложната диалектика между себе-отстояване и способност да следвам партньора си

5 септември
10.00 – 13.00 ч. Развитието на екипни взаимоотношения между деца  и ролята на професионалиста. Приказката за Снежанка и седемте
джуджета

18.00 – 21.00 ч. Стресът в работата на помагащия професионалист  – 3 нива на справянето с него

6 септември
10.00 – 13.00 ч. Арт-терапията  като метод за развитие на личностния потенциал – индивидуална и групова работа

13.00 – 13.30        Закриване