Седмица на психотерапията 2009

16 – 20 септември 2009
„Личното и професионалното развитие в помагащите професии”

ПРОГРАМА

16 септември
15.00 – 17.00 ч. Регистрация
17.00 – 18.00 ч. Откриване
Динамика на личното и професионално развитие – нелекият, но решаващ синтез между тях!

18.00 – 21.00 ч. Позитивната роля на негативното мислене. Как да се справим с четирите вида „саботьора” в себе си?
(включва методи и техники на краткосрочна терапия, когнитивна и „анти-когнитивна”) терапия, НЛП, неоюнгианска терапия (Arnold Mindel)

17 септември
10.00 – 13.00 ч. Помощ за помагащия професионалист.                     Превенция на „burn-out”. Стрес мениджмънт. „Mind-body” комуникация
(включва методи и техники на ериксонианска терапия /Milton Erickson/, body-терапия, системна терапия)

18.00 – 21.00 ч. Ролева симулация на семейство
Динамиката на семейството, нахлуваща в рисунката и в съставянето на приказка. Какво разбираме за нея? Как ни помага това? Помага ли на семейството?
(включва методи и техники на фамилна терапия, арт терапия, story-терапия)

18 септември
10.00 – 13.00 ч. Мъжко-женски отношения Защо браковете между  „момчето на мама” и „момичето на тати” са несполучливи?
(включва методи и техники на брачна терапия)

18.00 – 21.00 ч. Най-добрият ученик, най-добрата учителка, най-добрият служител. Пренебрегваната категория при превенцията на зависимости, психични и поведенчески отклонения. Превенция, базирана върху психотерапевтично познание и методи – към кого е насочена тя?
(включва синтез на методи и техники от системна терапия и психодрама)

19 септември
10.00 – 13.00 ч. Приложение на психотерапевтичните принципи
в социалната работа. Случай от практиката на екипа в Социално-психологичен център за работа с деца и семейства (включва синтез на методи и техники от екосистемен подход и психодрама)

18.00 – 21.00 ч. „Неприятният” клиент. Можем ли да оползотворим срещата с него, като извлечем нещо изключително ценно за себе си?
(включва методи и техники на неоюнгианска терапия /Process Work – Arnold Mindel)

20 септември
10.00 – 13.00 ч. Симптомите и диалога с тях. Какво решение може да ни даде контакта със „съновното тяло”?
(включва техники от неоюнгианска терапия, Arnold Mindel)

13.00 – 13.30 Закриване