Седмица на психотерапията

“Седмица на психотерапията Джорджо и Васо Василиу” е събитие, което ПИСЕЛ организира ежегодно, от 2009 година насам. Традиционно Седмицата се провежда в гр. Бургас в началото на септември. В програмата на събитието се включват уършопи от различни приложни сфери на системния подход, илюстрират се казуси от практиката на екипа и се демонстрират нови методи и подходи, характерни за модерната психотерапевтична практика. Съорганизатор на събитието е Българска асоциация по арт-терапия.

Нашата задача е да популяризираме практическите възможности и приложения на системния подход и неговото съчетание с други психотерапевтични модалности, което дава възможност всеки професионалист да търси и намира своя път, да изгражда свой собствен стил, като в същото време се основава на фундаменталните принципи на психотерапевтичната професия.

Седмицата на психотерапията е подходяща за практици и обучаващи се в помагащите професии (психотерапевти, психолози, социални работници, лекари, учители); за художници, както и за специалисти от други сфери на „работата с хора” (бизнесмени, мениджъри, юристи и др.).

Предишни издания на седмицата на психотерапията: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017