Психотерапевтичен институт

за социална екология на личността

Autonomy through and for interdependence.

Джордж Василиу

Мисия

ПИСЕЛ има мисия да подкрепя развитието на личността, семействата и групите, като им помага да преминават през кризите, които съпътстват жизнения цикъл.

Дейности

ПИСЕЛ развива изследователска, обучителна, консултативна, превантивна и психотерапевтична дейност и работи с организации, семейсва, групи и индивиди.

Основатели

Основателите на ПИСЕЛ Румен Георгиев и Женя Георгиева са преминали психоаналитичен тренинг при Джордж Кейман (САЩ), тренинг по арт терапия при Даяна Уолър (Великобритания), психодрама при Йорг Бурмейстер и Бернхард Ахтенберг (Германия), Ериксонова хипнотерапия при Джефри Зайг и Ернест Роси (САЩ), ориентирана към процеса Юнгианска психотерапия при Арнолд Миндел, Джон Джаксън (САЩ) и Александра Василиу (Гърция), но най-вече са свързани със системно диалектичния подход към израстването на човека, семействата и групите, разработвани от Атинския институт за изучаване на човека “Антропос” от Джордж и Васо Василиу.

Легитимност

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) е създаден през 1994 год. като сдружение на професионалисти в областта на социално-поведенческите науки с международно призната квалификация по психотерапия и е регистриран съгласно българските закони като неправителствена, професионална организация. ПИСЕЛ е член на международни асоциации и има правомощие да сертифицира обучени професионалисти в тази област. ПИСЕЛ следва етичните и професионални норми на Българската асоциация по психотерапия, член на Европейската асоциация по психотерапия.

  • Честване на юбилейната 60 годишнина на Атинския институт „Антропос“

    На 25 и 26 ноември в Атина се състоя честване на юбилейната 60 годишнина на Атинския институт „Антропос“. Институтът, поставил – не случайно, като свое лого, лампата на Диоген и думите: Търся Човека! Институтът, пренесъл системния подход към човека и човешките отношения и базираната на този подход фамилна психотерапия, от САЩ – в Европа. Подготвил…

    Прочете повече