За института

Легитимност

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) е създаден през 1994 год. като сдружение на професионалисти в областта на социално-поведенческите науки с международно призната квалификация по психотерапия и е регистриран съгласно българските закони като неправителствена, професионална организация. ПИСЕЛ е член на международни асоциации и има правомощие да сертифицира обучени професионалисти в тази област.

Методология

Методологията на ПИСЕЛ се основава върху разбирането на човека като екологично същество, тоест неотделимо от средата, в която  действа, общува и реализира себе си. Социалната екология е теория и практика в социалните и психологични науки, която принадлежи към системния подход (Ауерсуорлд, Букчин, Брофенбренер). Психосоциална екология разглежда семейните, приятелски и работни взаимоотношения на личността като сложна система в динамично взаимодействие със социално-политически, културно-исторически контекст (Василиу). Значимите структури на контекста (символи, образци, норми) формират субективната култура на личността и социалната група (ценности, вярвания, нагласи) (Осгууд).

Тази парадигма възниква през втората половина на XX век с обособяването на системния подход в социалните и психологически дисциплини, в частност приложението му в семейната и груповата психотерапия. ПИСЕЛ стъпва върху достиженията на тези школи и адаптира екологичното разбиране на човешките отношения към спецификите на българския социо-политически и културно-исторически контекст

Системният подход подход базиран на тази екологична парадигма позволява включването на различни подходи и техники за психотерапевтична интервенция. ПИСЕЛ интегрира в методологичнo свързана цялостност техники заимствани от психоаналитичната терапия (Джордж Кейман), психодрама (Бернхард Ахтенберг, Йорг Бурмайстер), арт терапия (Даяна Уолър), процесно ориентирана терапия (Арнолд Миндел), както и стратегически подходи за краткосрочна терапия (Пол Вацлавик, Стив де Шейзър, Бен Фурман).

Подструктури

Психосоциален институт за семейството е подструктурата на ПИСЕЛ и е Тренинг институт от Камарата на тренинг институтите по фамилна терапия към Европейската Асоциация по фамилна психотерапия.

Институт “Милтън Х. Ериксън” – София също е подструктура на ПИСЕЛ и е част от световната мрежа на М. Х. Ериксоновите институти като има американски лиценз да представя името и идеите, както и да прилага и обучава в методите на М. Х. Ериксон.

ПИСЕЛ не е ригидна структура, а може да се разглежда като процес на взаимодействие на професионалисти, които се стремят да осъществят целите си, основавайки се на организационна, научна и финансова автономност.

Дейности

ПИСЕЛ развива изследователска, обучителна, консултативна, превантивна и психотерапевтична дейност и работи с организации, семейсва, групи и индивиди.

Основатели

Основателите на ПИСЕЛ Румен Георгиев и Женя Георгиева са преминали психоаналитичен тренинг при Джордж Кейман (САЩ), тренинг по арт терапия при Даяна Уолър (Великобритания), психодрама при Йорг Бурмейстер и Бернхард Ахтенберг (Германия), Ериксонова хипнотерапия при Джефри Зайг и Ернст Роси (САЩ), ориентирана към процеса Юнгианска психотерапия при Арнолд Миндел, Джон Джаксън (САЩ) и Александра Василиу (Гърция), но най-вече са свързани със системно диалектичния подход към израстването на човека, семействата и групите, разработвани от Атинския институт за изучаване на човека “Антропос” от Джордж и Васо Василиу.